Vad gör skolan för de asylsökande och nyanlända?

Så snabbt måste kommunen ordna skolgång för nyanlända och asylsökande barn.

Barn och ungdomar ska enligt skolförfattningarna "tas emot i verksamheten så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Kommunerna bör sträva efter att erbjuda skolgång inom en månad, men i de fall då det inte är möjligt, till exempel när det kommer många nyanlända till kommunen på kort tid, får det ta längre tid. Det är dock viktigt att kommunerna fortsätter att planera och arbeta för att eleverna ska tas emot i verksamheten så fort det går."

I Rättviks kommun strävar vi efter att hålla en månad innan de tas emot. Sen har vi två månader på oss att kartlägga barnens skol- och kunskapsnivå.