Samhällsorientering på ditt modersmål

Kursen ger dig information om Sverige på ditt modersmål.

Samhällsorienteringen omfattar en översikt över det svenska samhället

  • Komma till och bo i Sverige.
  • Försörja sig och utvecklas.
  • Individens rättig­heter och skyldigheter.
  • Bilda familj och leva med barn.
  • Påverka samhället.
  • Vårda sin hälsa.
  • Ålderdom.

Samhällsinformationen omfattas av 100 timmar och utbildningen ges i samverkan med vuxenutbildningen. Utbildningsort är Leksand.

.

Vid frågor kontakta Conny Thimberg på 0247-80643

Vill du gå kursen?

Kontakta Integrationsenheten på 0248-80643 eller mail