Rättviks kommun

Mottagande av asylsökande och nyanlända i Rättvik

I Rättviks kommun har vi ett hem för vård och boende, (HVB) samt ett stödboende för ensamkommande barn.

Vi har också mottagande av nyanlända som anvisas från Migrationsverket till kommunen.

På kommunens HVB och stödboende arbetar boendeassistenter och föreståndare. Där arbetar vi för att ge ungdomarna en hemliknande miljö, där skola och meningsfull fritid är två av hörnstenarna.

På stödboendet arbetar vi stödjande med ungdomar är på väg in i ett självständigt vuxenliv.

I vuxenmottagandet, det vill säga att ta emot nyanlända personer med uppehållstillstånd, arbetar vi med att ta emot och erbjuda en första bostad samt praktisk hjälp i bosättningen.