Rättviks kommun
Rättviks kommun

Information på flera språk

1177

1177–Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterNew in Sweden - healthcarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har information på många olika språk. Informationen finns på webbsidor som går att skriva ut vid behov.

Allemansrätten

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har tagit fram broschyrer och foldrar om allemansrätten på flera olika språk.

Brandsäkerhet i hemmet

Brandskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har en gratis webbutbildning om brandsäkerhet i hemmet. Lär dig förebygga och hantera den typ av brandolyckor som dagligen inträffar i svenska hem.

Ny i Sverige

UR – Utbildningsradion har tagit fram programmet Ny i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För att känna sig delaktig i landet Sverige är det bra med grundläggande kunskap om hur samhället är uppbyggt samt fungerar.

Sorteringsinformation på andra språk

Förpacknings- och tidningsinsamlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har informationsblad (tvåsidiga för utskrift) på 22 vanligt förekommande språk i Sverige.

Skola

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har information till nyanlända elever och föräldrar eller vårdnadshavare om hur skolväsendet fungerar i Sverige. Här finns broschyrer för utskrift (flersidiga) med kortfattade beskrivningar om skolsystemet, från förskola till gymnasium, på flera språk.

Varning för giftiga svampar!

Giftinformationscentralenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har tagit fram information på 29 olika språk. Broschyr med bilder och information om de farligaste giftsvamparna i Sverige.

Sluta röka

Sluta-röka-linjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har tagit fram informationsblad (ensidigt för utskrift) på åtta olika språk.

Övrigt

Transportstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har tagit fram information och kontaktuppgifter på 23 olika språk.

Hallå konsumentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med. Information finns på 14 olika språk.

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster "Välkommen som trafikant i Sverige", "Säkerhet i bilen" och "Allt om körkort". Broschyrer på 15 olika språk. Alla tre är inte översatta till alla 15 språk.

Riksdagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Här finns information på olika språk, lättläst svenska, Daisy-talböcker och punktskrift.