Rättviks kommun

Frågor och svar angående asylsökande

Asylsökande är personer som erbjuds tillfälligt skydd av Sverige under tiden deras ansökan om asyl prövas.

Flyktingsituationen

Omkring 60 miljoner människor i världen befinner sig idag på flykt.

Under 2015 sökte 162 877 människor asyl i Sverige. Den kraftiga ökningen av asylsökanden beror på ett mycket ostabilt världsläge där fler stora konflikter har intensifierats under 2015.

Under 2017 har Sverige tagit emot ca 25000 asylsökande och Migrationsverkets prognos för 2018 är att antalet asylsökande inte kommer att öka.

När en flykting får uppehållstillstånd

Beviljas uppehållstillstånd så är det bosättningsenheten på Arbetsförmedlingen som anvisar personen till en kommun. Rättvik ska ta emot 42 personer under 2017. Kommunens ansvar är att hitta boende, erbjuda SFI* och samhällsorientering till de nyanlända.
SFI = svenska för invandrare

Vilket ansvar har Rättviks kommun gällande asylsökande?

Kommunens ansvar är att erbjuda skolgång för barn till asylsökande. I vissa fall är kommunen också skyldig att erbjuda boendeplatser på behandlingshem.

Kommunen erhåller ersättning enligt belopp fastställda av regeringen.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket är myndigheten som har huvudansvaret för de asylsökande. Migrationsverket ansvarar för personernas försörjning och uppehälle under asylprocessen.

När en asylsökande kommer till Rättvik placerar Migrationsverket denne i ett boende och lämnar grundläggande information om asylprocessen, lagar och regler. I Rättvik finns ett anlägningsboende för asylsökande.

Migrationsverket har sitt regionkontor i Borlänge.

Ring till Migrationsverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress och öppettider för Migrationsverkets kontor i Borlänge.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer?

Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om asylprocessen, regler och annan nyttig information.

Krisinformation.se har en länksamling för flyktingsituationenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På webbplatsen Information om Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mycket anpassad information att hämta och en hel del översatt. Där finns även information om Rättviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa om hur Länsstyrelsen Dalarna arbetar med integration och flyktingmottagande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa om Arbetsförmedlingens ansvar och roll i flyktingmottagandet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

* UNHCR
Förenta nationernas flyktingkommissariat

(förkortning från det engelska namnet: United Nations High Commissioner for Refugees)