Rättviks kommun

Invandring och integration

Mottagande av nyanlända i Rättvik

Rättviks kommun tar emot nyanlända. Det är staten som finansierar flyktingmottagandet. Kommunens ansvar i mottagandet är att ordna med bosättning, erbjuda SFI- svenska för invandrare och samhällsintroduktion på personens modersmål.

De nyanlända med uppehållstillstånd får under två är en etableringsersättning från Arbetsförmedlingen som ska räcka till bostadshyra och uppehälle under den tid tar att etablera sig i kommunen.

En etableringsplan tas fram av Arbetsförmedlingen. För att få ersättningen måste den nyanlände delta i SFI och praktik 40 timmar i veckan under en tvåårs-period.

Flyktingar och invandrare omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som vilken kommuninvånare som helst. Personen är själv ansvarig för sin egen etableringsplan. I den individuella etableringsplanen anges det som personen förbinder sig att genomföra under etableringstiden.

Alla som flyttar till Sverige och som har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl har rätt att få hjälp med sin etablering. Målet med etableringen är att den ska leda till egenförsörjning.

Integrationspolitikens nationella mål är

  • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
  • En samhällsgemenskap som bygger på mångfald.
  • En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans av alla oavsett bakgrund och som alla är medansvariga för.

Språket och de normer som ett samhälle är uppbyggt av är viktigt för att bli en del av och integreras i vårt samhällsliv och arbetsliv.

Vill du bli språkvän?

Du kan hjälpa till genom att vara språkvän till någon av de nyanlända. Kontakta kommunens integrationssamordnare Anna Börjel eller fyll i formuläret som finns på sidan Språkvän i Rättviks kommun.

 

Kontakt

Enhetschef Integration och öppenvård

Anna Börjel

0248-70 216

Bostadssamordnare Integration

Inga-Lill Karlsson

0248-70 813

Vuxenmottagningen för nyanlända

Ulrica Larsson

0248-70 005

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik

Rättviks kommun söker bostäder för nyanlända.

Klicka på bilden för större format.