Invandring och integration

Mottagande av nyanlända i Rättvik

Rättviks kommun tar emot nyanlända för bosättning.  Kommunens ansvar i mottagandet är att erbjuda en första bostad, erbjuda SFI- svenska för invandrare och samhällsintroduktion på personens modersmål.

De nyanlända med uppehållstillstånd får under två är en etableringsersättning från Arbetsförmedlingen som ska räcka till bostadshyra och uppehälle under den tid det tar att etablera sig i kommunen.

Nyanlända omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som andra kommuninvånare. Personen är själv ansvarig för sin egen etableringsplan. I den individuella etableringsplanen anges det som personen förbinder sig att genomföra under etableringstiden.

Alla som flyttar till Sverige och som har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl har rätt att få hjälp med sin etablering. Målet med etableringen är att den ska leda till egen försörjning.

Kontakt

Mottagande av nyanlända

Conny Thimberg

0247-80 643

integrationsenheten@rattvik.se

Postadress

Rättviks kommun

Socialförvaltningen

795 80 Rättvik