Rättviks kommun
Rättviks kommun

Invandring och integration

Mottagande av nyanlända i Rättvik

Rättviks kommun tar emot nyanlända för bosättning.  Kommunens ansvar i mottagandet är att erbjuda en första bostad, erbjuda SFI- svenska för invandrare och samhällsintroduktion på personens modersmål.

De nyanlända med uppehållstillstånd får under två är en etableringsersättning från Arbetsförmedlingen som ska räcka till bostadshyra och uppehälle under den tid det tar att etablera sig i kommunen.

En etableringsplan tas fram av Arbetsförmedlingen tillsammans med den nyanlände. För att få ersättningen måste den nyanlände delta i SFI och praktik, 40 timmar i veckan under en tvåårs-period.

Nyanlända omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som vilken kommuninvånare som helst. Personen är själv ansvarig för sin egen etableringsplan. I den individuella etableringsplanen anges det som personen förbinder sig att genomföra under etableringstiden.

Alla som flyttar till Sverige och som har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl har rätt att få hjälp med sin etablering. Målet med etableringen är att den ska leda till egen försörjning.Kontakt

Enhetschef Öppenvård och Resursteam
Anna Börjel
0248-70 216

Mottagande av nyanlända

Conny Thimberg

0248-70207

integrationsenheten@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik