Vad gör skolan för de asylsökande och nyanlända?

Så snabbt måste kommunen ordna skolgång för nyanlända och asylsökande barn.

Asylsökande barn och ungdomar ska enligt skolförfattningarna tas emot så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Men de bör tas emot senast en månad efter ankomsten till Sverige. Detta gäller även för barn och ungdomar som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och vissa andra.

För andra barn och ungdomar finns inte några särskilda bestämmelser om hur snart de behöver tas emot i skolan, men det behöver ske så snart som möjligt och utan onödiga dröjsmål.”

I Rättviks kommun strävar vi efter att hålla en månad innan de tas emot. Sen har vi två månader på oss att kartlägga barnens skol- och kunskapsnivå.