Rätt till tolk

Att få stöd och hjälp med att göra sig förstådd är en mycket viktig del av kommunens service till medborgarna.
Om du inte behärskar svenska språket har du rätt till tolk.

Kommunen ingår i Språktolknämnden i länet vilket innebär att vi använder oss av tolkar som tillhandahålls av Borlänge tolkförmedling.

Kontakt

Kommunens växel

0248-70 000

kommun@rattvik.se