Samhällsorientering på ditt modersmål

Kursen ger dig information om Sverige på ditt modersmål.

Samhällsorienteringen omfattar en översikt över det svenska samhället

  • Komma till och bo i Sverige.
  • Försörja sig och utvecklas.
  • Individens rättig­heter och skyldigheter.
  • Bilda familj och leva med barn.
  • Påverka samhället.
  • Vårda sin hälsa.
  • Ålderdom.

Samhällsinformationen omfattas av 100 timmar och utbildningen ges i samverkan med vuxenutbildningen. Utbildningsort är Leksand.

Vid frågor kontakta Hamzeh Alumawi på 0247-800 36.

Vill du gå kursen?

Kontakta integrationsenheten på 0248-806 43 eller mejla till intgrationsenheten@rattvik.se.