Rättviks kommun
Rättviks kommun

Gemensam nämnd

Den gemensamma nämnden är den instans som förvaltar kommunerna Leksands och Rättviks gemensamma valfrihetssystem enligt LOV.

Nämnd

Nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Rättviks och Leksands kommuner utser vardera tre ledamöter och tre ersättare. Mandatperioden ska följa de ordinarie mandatperioderna.

Från tjänstemannaledet är socialförvaltningens förvaltningschef för Rättviks kommun och sektorchefen för vård och omsorg från Leksands kommun representerade.

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden är den instans som enskilda och företagare ska vända sig till med frågor om kundval enligt LOV.

Förklaring
LOV = Lagen om valfrihetssystem

Kontakt

Rättviks kommun
0248-70 000
kundval@rattvik.se

Leksands kommun
0247-80 000
kundval@leksand.se