Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kundvalsmodellen

Kundvalsmodellen - LEKRÄTT - är framtagen av kommunernas projekt "Kundval i hemtjänsten" i syfte att fungera inom ett gemensamt valfrihetssystem.

Modellen beskriver kommunernas gemensamma kundvalsmodell vid införandet av valfrihetssystem enligt LOV - lagen om valfrihetssystem - i hemtjänsten.

Modellen togs fram i ett projektarbete 2009. Underlaget för kundvalsmodellen återfinns i utredningen om förutsättningarna för ett valfrihetssystem i kommunerna och den genomförandeplan som också utarbetades av projektet. 
Här kan du ladda ner kundvalsmodellen i .pdf-format.PDF 

Kontakt

för dig som vill ansöka om att bli hemtjänstleverantör ring
Lena Fröyen
0248-70 215