Hemtjänst

Äldre man tar sin medicin. Får hjälp med att hälla vatten i ett gals.

mostphotos.com/Robert Kneschke

Hjälp från hemtjänsten ges för att underlätta den dagliga livsföringen och för att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet.

Hemtjänst ges till människor som på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och sociala funktionsnedsättningar eller annan orsak behöver hjälp och stöd i den dagliga livsföringen.

Till hemtjänstens uppgifter hör både personlig omvårdnad och hjälp av servicekaraktär. Hjälpen ska präglas av hjälp till självhjälp.

Hjälp i hemmet

Personlig omvårdnad

I den personliga omsorgen ingår hjälp som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov.

Det kan till exempel vara hjälp eller stöd för att kunna äta, dricka, klä på sig. Att sköta sin personliga hygien inklusive munvård och att förflytta sig. Hjälp för att känna trygghet och säkerhet (tillsyn), ledsagning vid promenader eller tillfällig avlösning av anhörigvårdare i hemmet.

Praktisk hjälp

Den praktiska hjälpen kan ges som till exempel städning, hantering av hushållsavfall, tvätt, inköp eller matdistribution. Om särskilda behov finns kan matlagning beviljas.

Städning

Grunden för att beviljas städning är att hjälpen ges en gång var tredje vecka. I detta ingår hygienstädning av högst två rum och kök. Om det finns särskilda skäl kan städning ges med andra tidsmellanrum.

Trygghetslarm

Trygghetslarm ska ge trygghet i boendet så att det blir möjligt att bo kvar hemma.

Nattpatrull

För pensionärer som bor hemma och behöver tillsyn eller hjälp nattetid finns en nattpatrull som besöker och hjälper dem.

Matdistribution

För pensionärer som bor hemma och är i behov av utsändning av matlåda till hemmet.

Kontakt

Rättviks hemtjänst

Västra
Enhetschef 0248-70 243

Södra
Enhetschef 0248-70 242

Norra
Enhetschef 0248-70 322

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik