Rättviks kommun
Rättviks kommun

Personlig assistans

Höstbild med bollek.

mostphotos.com/Наталия Ромашова

Personer med stort hjälpbehov i de grundläggande behoven och som tillhör personkretsen enligt LSS kan ha rätt till personlig assistans.

Den personlige assistenten hjälper den enskilde i vardagen som till exempel att klara av sin hygien, måltider, att klä på och av sig, förflytta sig eller för att kommunicera med andra. Assistent hjälper till i bostaden, på arbetet, i skolan och på fritiden med det som den funktionshindrade inte själv klarar. Även barn med svåra funktionshinder kan beviljas hjälp av personlig assistent.

Om behovet av personlig assistent för grundläggande hjälpbehov uppgår till mer än 20 timmar per vecka, har du rätt till assistansersättning enligt SFB (Socialförsäkringsbalken). Ansökan görs då enligt SFB och handläggs av Försäkringskassan.

Ansökan upp till 20 timmar per vecka handläggs av kommunen.

Ansökan görs endera om biträde av personlig assistans och kommunen utför då assistansen. Ansökan kan även göras om ekonomiskt stöd för personlig assistans vilket möjliggör att du själv bestämmer vem som ska utföra assistansen.

De funktionshindrade som omfattas av LSS men inte har rätt till personlig assistent har ofta rätt till andra insatser som till exempel ledsagarservice.

Kontakt

Enhetschef för biträde av personlig assistans

0248-70 491

LSS-handläggare

0248-70 223

Postadress

Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Information

Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om förhöjd ersättning 2016PDF