Rättviks kommun
Rättviks kommun

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att den enskilde tillfälligt vistas på korttidshem, i stödfamilj eller deltar i en lägerverksamhet. Syftet med insatsen är både att den funktionshindrade personen ska erbjudas miljöombyte och rekreation samt att anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbetet.

Vistelsen kan både vara enstaka dagar eller flera dagar. För den enskilde kan insatsen ge möjlighet till personlig utveckling och för barn och ungdomar kan den dessutom medföra att ett beroende till föräldrarna bryts. Korttidsvistelse har delvis samma syfte som avlösarservice i hemmet och kan vara ett alternativ till denna insats.

Korttidsvistelse bör kunna erbjudas både som en regelbunden insats och vid akuta behov. Det är viktigt att insatsen utformas flexibelt och utifrån individuella behov och den bör kunna ges både på dagtid, kvällar och nätter och också helger. Vid utformningen av insatsen ska den enskilde ha inflytande.

Rätten till korttidsvistelse utanför hemmet avgörs vid en individuell bedömning av behovet.

Kontakt

LSS handläggare
0248-70 223

Enhetschef stödfamilj

0248-70 383

Enhetschef korttidshem Humlan

0248-70 342

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik