Rättviks kommun

Avgifter

Avgifter som tillhör LSS-verksamhet

Hjälpmedelsavgift för boende i bostad med särskild service för vuxna, 50 kronor per månad.

Korttidstillsyn, mellanmål, 15 kronor.

Korttidstillsyn, heldag skollov, måltider 70 kronor.

Korttidsvistelse, heldygn, måltider 110 kronor per dygn.

Samtliga avgifter kan förändras under året.

Kontakt

Avgiftshandläggare
Birgit Löf
Telefon-nummer 0248-70332

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik