Vårdnad-, boende- och/eller umgängesutredning

Om ni föräldrar inte kommer överens om vårdnad, boende och/eller umgänge kan ni vända er till tingsrätten. Tingsrätten begär då att familjerätten ska göra en utredning inför sitt beslut om hur vårdnaden, umgänget och/eller umgänget ska se ut. Från och med 1 mars 2022 skall föräldrar inför stämningsansökan till tingsrätten bifoga intyg om deltagande i informationssamtal. Informationssamtal genomförs av familjerätten på begäran av ena eller båda föräldrarna.

Utredningen inleds oftast med att vi träffar er föräldrar för att ge information om hur en utredning går till.

Följande moment ingår i en familjerättslig utredning

  • Samtal med er föräldrar
  • Eventuellt samtal med ny sambo/make/maka
  • Hembesök hos vardera föräldern när barnet är där
  • Samtal med barnet, om barnet är tillräckligt moget och det är lämpligt
  • Samtal med referenter som yrkesmässigt har eller har haft kontakt med barnet, till exempel barnomsorg och skola.
  • Utdrag ur socialregister samt polisregister inhämtas

Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokusera på barnet och dess behov. Under utredningen bedömer vi bland annat

  • er förmåga att se vad barnet behöver efter skilsmässan eller separationen
  • er förmåga att uppmuntra och tillåta att barnet har kontakt med den andra föräldern
  • er känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå vad barnet känner och behöver
  • er förmåga att ge barnet skydd såväl som fysisk och psykisk omvårdnad.

Vi ser också till vad barnet behöver i form av stabilitet, skolgång och utbildning samt vad barnet själv vill. Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men har ingen skyldighet att välja mellan er föräldrar

Ni få ta del av utredningen innan den skickas till tingsrätten. Ni får också möjlighet att lämna synpunkter, som vi skickar med till tingsrätten. Det som du själv berättar för utredaren har även den andra föräldern rätt att ta del av.

När utredningen är klar och tillsänd er föräldrar och tingsrätten blir den en del i domstolens beslutsunderlag över hur vårdnaden, boendet och/eller umgänget skall ordnas för ert barn.

När som helst under utredningstiden kan ni föräldrar begära att den läggs vilande vid domstolen, för att i stället försöka enas genom samarbetssamtal. Utredningen kan också avbrytas om ni kommer överens.

Kontakt

Familjerättssekreterare
Lena Linzie
0248-70 211

Måndag, onsdag, torsdag och fredag
klockan 8.30–9.30

Socialförvaltningen
Reception 0248-70 220

Besöksadress
Golfvägen 1 A
Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik