Rättviks kommun
Rättviks kommun

Separation, skilsmässa

För barn är det svårt när föräldrarna går skilda vägar

Därför finns det anledning att anstränga sig för att kunna samarbeta kring gemensamma barn, det är familjerätten inom socialtjänsten behjälplig med.

Inom familjerätten hanteras frågor om vårdnad, boende och umgänge. I samband med skilsmässa eller separation erbjuder socialtjänsten rådgivning och stöd samt samarbetssamtal.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är ett stöd riktat till föräldrar som efter skilsmässa eller separation hamnat i en tvist kring de gemensamma barnen. Initiativ till samarbetssamtal kan komma från föräldrarna själva eller från tingsrätten. 

Om föräldrar inte kommer överens om vårdnad, boende och umgänge kan de vända sig till tingsrätten som ger uppdrag till socialtjänsten att utreda frågan. Oftast görs utredningen av en socialsekreterare vid familjerätten.

Familjerådgivning

Vid skilsmässa eller separation kan familjer även vända sig till familjerådgivningen. Familjerådgivningen är kostnadsfri och det går att vara anonym. Familjerådgivningen är belägen i Leksand och bedrivs i samarbete mellan kommunerna Leksand, Rättvik, Gagnef och Vansbro.

Skilda världar

Socialtjänstens familjebehandlare anordnar grupper för barn och ungdomar vars föräldrar har skilt sig eller separerat. En skilsmässa är oftast smärtsam för alla inblandade. Barn och ungdomar känner ofta att de hamnar mitt emellan. Därför erbjuder vi dig som känner så att vara med i en grupp där du träffar jämnåriga i samma situation. Vi pratar, skapar, fikar och gör roliga saker tillsammans. Vi träffas tio gånger. Anmälan sker till familjebehandlarna, se kontaktinformation.

Läs mer om skilsmässa eller separation i en barnfamilj på 1177.

Kontakt

Socialtjänstens reception
0248-70 220

Familjerådgivning
0247-15 188

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Information

Skilsmässa eller separation i en barnfamilj – 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster