Rättviks kommun
Rättviks kommun

Frivilligt arbete – Vill du tillhöra väntjänsten?

Väntjänsten är en verksamhet som är uppbyggd av frivilliga personer i samarbete med kommunen. Det är upp till dig hur mycket tid du vill avvara. En dag i veckan, en dag i månaden, någon gång ibland – även den minsta tiden är värdefull.

Vad gör du i en väntjänst?

  • Besöker någon som bor på kommunens särskilda boende.
  • Social samvaro i all enkelhet som ger mycket uppskattning.
  • Går på promenad, samtalar över en kopp kaffe, läser en tidning eller bok, bakar en kaka är några exempel.
  • Hälsa på ute i "stugorna" för att göra dagen lite ljusare för den som är ensam.
  • Göra någon sällskap till de aktiviteter och samvarostunder som Anhörigstöd/Träffpunkt Buketten ordnar.

Det är upp till dig som är verksam i väntjänsten att hitta på något som kan glädja en medmänniska, möjligheterna är många.