Rättviks kommun

Anhörigstöd – psykisk ohälsa

En bild i svartvitt som förmedlar ångest och depression.

mostphotos.com/arkela

Psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och missbruk–beroende kan drabba vem som helst! Är du anhörig? Vi kan ge dig stöd!!

Rättviks kommun förstärker stödet till dig som är anhörig och har någon nära i ovanstående grupper.

Vi finns för dig! Tveka inte! Hör av dig!

Du ska veta att

 • du är viktig
 • det är slitsamt att leva nära en drabbad person.
 • det är vanligt att känna oro, skam och skuld.
 • många lider i det tysta.
 • inte räcka till är svårt.
 • alla har behov av någon som lyssnar och förstår.
 • du har rätt att må bra.

Du kan behöva

 • någon att prata med.
 • få råd och tips.
 • förståelse för situationen.
 • träffa andra som också drabbats. Ni har så
  mycket att ge varandra.
 • stöd på dina villkor.

När du ber oss om stöd och råd har du lagstadgad rättighet att få hjälp.

Det kan drabba vem som helst

 • Psykisk ohälsa.
 • Beroende.
 • Neuropsykiatrisk
  funktionsnedsättning.

Varför drabbas vissa

Forskarna tror att det beror på att människor har olika medfödda eller förvärvade förutsättningar att utveckla till exempel psykisk ohälsa och
beroende.

Det är viktigt att du är delaktig.

Tänk på att personen oftast inte kan ta tag i sin situation på egen hand.
Du kan vara ett stort stöd och en viktig länk till gemenskap.

All forskning visar att den som drabbas återhämtar sig snabbare om närstående engagerar sig.

Kontakt

Anhörigsamordnare
Elisabeth Johansson
0248-70 394

Anhörigstödjare psykisk ohälsa
Keijo Nieminen
0248-70 044

Postadress
Rättviks kommun
Anhörigstöd Buketten
Järnvägsgatan 22
795 80 Rättvik