Rättviks kommun

Föreläsningar och utbildningar

Demensförbundet bjuder in till en upptaktsträff
5 feburari kl.16

Pär Rahmström, anhörig och advokat samt ordförande i Demensförbundet kommer att föreläsa om anhörigjuridik.

Margareta Svensson, från Demensförbundet kommer vara behjälplig att bilda en lokal Demensförening i Rättvik.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Järnvägsgatan 22, Rättvik. Ingång från Vasagatan.
Tid: Måndag 5 februari kl.16

Ingen föranmälan behövs.

Vi bjuder på kaffe och kaka.

Inbjudan demensförbundet upptaktsträff

Vi fortsätter våra föreläsningar om demens

Om ung anhörig till demenssjuk förälder

Katrin Lindholm och Gudrun Strandberg berättar om det stöd som startades 2011 för barn och unga till föräldrar med demenssjukdom, och om de erfarenheter det gett. Ung anhörig-läger som ordnas för att dela sina erfarenheter och träffa andra i samma situation.

Plats: Rättviks kulturhus, Storgatan 2, Rättvik.
Tid: Måndag 26 februari kl.16-18

Fri entré!

Ingen föranmälan behövs.

Inbjudan Om ung anhörig till demenssjuk förälder