Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

För dig som hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand

Klöverblommor

Klöverblommor. Foto: © Rune Almén.

Informationen är för dig som hjälper eller vårdar en närstående eller vän. Oavsett funktionsnedsättning, ålder, sjukdom eller livssituation är det någon som behöver din hjälp.

Anhörigstöd

Många anhöriga ger dagligen, och ibland dygnet runt, ovärderligt stöd till en närstående. Ett betydelsefullt men ofta osynligt arbete som behöver uppskattning och ett bra stöd. Det är viktigt att du som är anhörig också får stöd. Du ska ha möjlighet till vila och egen tid för att du ska orka och kunna behålla ett gott hälsosamt liv.

Det är vår uppgift att hjälpa dig med information, råd och stöd. Avsikten är att du ska orka och må bättre i den situation du lever i. Att få prata om sin situation och berätta om sina önskemål kan vara en bra start till att hitta lösningar.

Anhörigstödet är ingen myndighet, här kan det inte fattas några beslut som rör dig och ingenting dokumenteras.
Anhörigstödet har tystnadsplikt och alla frivilliga som hjälper till i vår verksamhet har avgett ett tystnadslöfte.

Vi erbjuder

  • Personal med kunskap och erfarenhet.
  • En möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation.
  • Anhöriggrupper.
  • Anhörigstöd via internet - Läs mer på sidan Vad är på gång?
  • Enskilt stödsamtal.
  • Hembesök.
  • Anhörigkort.