Vad är på gång?

Här hittar du information om vad som är på gång inom anhörigstöd.

2023 startar Anhörigcafé på kvällstid

En måndag i månaden klockan 18-20 träffas vi på Kulturhuset i Rättvik. Det blir olika tema varje gång.

Första träffen är den 13 februari med tema NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Vi får besök av Attention och församlingspedagog från Svenska kyrkan.

Anmälan till Sofia Lirkas senast den 9 februari (se kontaktuppgifter nedan).

Följande träffar har tema psykisk ohälsa, LSS och beroende. Mer information kommer.

Vi fikar tillsammans. Fika finns att köpa till en kostnad av 30 kronor.

Träffar sker i samarbete med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan.