Välkommen till Anhöriggrupp

Just nu har vi en pågående grupp:

  • Anhöriga till någon med demenssjukdom

Observera: Denna grupp är uppstartad och sluten.

Är du intresserad av att vara med i en liknande grupp en annan termin kontaktar du Sofia Lirkas, anhörigkonsulent, Tel: 0248-70 394.

Det kan även bli aktuellt med grupper annan inriktning.

Hör av dig!