Välkommen till Anhöriggrupp

Du är viktig och du är inte ensam. Hösten 2022 bjuder vi in anhöriga till nedanstående anhöriggrupper.

Sittplats utomhus med bord och två stolar.

Foto: Sofia Lirkas.

Anhöriga till personer med en beroendeproblematik

Vi skjuter upp träffarna och börjar den 26 oktober. Det finns plats för dig!

Du är viktig. Vi ser riskbruk och beroende som en angelägenhet för hela familjen. Under våra träffar får du stöd och information om beroende, anhörigskap, gränssättning och återhämtning samt möjlighet att träffa andra i liknande situation.

Vi ses följande onsdagar klockan 18–20 på Järnvägsgatan 22 i Rättvik:

  • 26 oktober 2022
  • 9 november 2022
  • 7 december 2022
  • 11 januari 2023

Vi bjuder på fika.

Max åtta deltagare.

Välkommen!

Anmälan

Anmälan görs senast den 21 september till någon av nedanstående kontakter:

Anhöriga till någon med demenssjukdom

I första hand för dig vars närstående är hemmaboende.

Du är inte ensam. Livet förändras när någon i familjen blir sjuk. Vi vill stötta dig i ditt anhörigskap.

Vi har fem träffar där du får möta andra i liknande situation. Gruppen leds av anhörigkonsulent, och vid varje tillfälle får vi besök av till exempel demenssköterska, Silviasyster, arbetsterapeut eller representant från demensföreningen.

Vi ses följande måndagar klockan 13–15 på Kulturhuset i Rättvik:

  • 10 oktober
  • 24 oktober
  • 7 november
  • 21 november
  • 5 december

Vi bjuder på fika.

Max åtta deltagare.

Välkommen!

Anmälan

Anmälan görs senast den 5 oktober till Sofia Lirkas, anhörigkonsulent

Tel 0248-70 394 eller e-post till sofia.lirkas@rattvik.se.