Välkommen på Anhörigcafé

För dig som hjälper eller stödjer en person i din närhet.

Illustration av ett träd av olika blommor.

Du är inte ensam. Du är en del av något större. Var och en av oss är som blommor på ett träd. Vi behöver varandra.

Varje träff har ett eget tema och med inbjudna gäster som vi får möjlighet att ställa frågor till och samtala med.

Kaffe/te och smörgås finns att köpa vid respektive träff för 30 kronor. Betalas med kontanter eller swish.

Kom ihåg att anmäla dig till de träffar du vill vara med på. Se information längre ner.

Måndag 13 februari klockan 18–20, Rättviks Kulturhus

Tema: NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) med besök av föreningen Attention och Svenska Kyrkan.

Måndag 13 mars klockan 18–20, Rättviks Kulturhus

Tema: Psykisk ohälsa/sjukdom med besök från föreningen Balans.
Patient och anhörigorganisation för människor med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom.

Måndag 24 april klockan 18–20, Rättviks Kulturhus

Tema: LSS* med besök från Föreningen FUB**.
*LSS –Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
**FUB - Riksförbundet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Måndag 22 maj klockan 18–20, Rättviks Kulturhus

Tema: Beroende med besök från föreningen Al-Anon.
Al-Anon är gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister.

Anmälan

Anmäl dig senast torsdagen veckan innan till anhörigkonsulent Sofia Lirkas tfn 0248-703 94 eller via mejl sofia.lirkas@rattvik.se.

Anhörigcaféerna anordnas i samarbete med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan.