Rättviks kommun
Rättviks kommun

Värdighetsgaranti i särskilt boende

I Rättviks kommun har vi tagit fram en värdighetsgaranti som idag omfattar alla kommunens särskilda boenden. Grunden till garantin är den nationella värdegrunden enligt Socialtjänstlagen.

I värdighetsgarantin får du veta mer om vad du kan förvänta dig av kommunens vård och omsorg. Vi är måna om att du känner delaktighet i hur din vård och omsorg utformas. Ett led i detta är att du får en näransvarig personal knuten till dig.

På varje boende anordnas så kallat rådslag där du får möjlighet att träffa bland annat politiker, enhetschef, personal och andra boenden och lyfta fram dina åsikter.

Information

VärdighetsgarantiPDF

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik