Avgifter för insatser till äldre

Hur beräknas ditt avgiftsutrymme?

Avgiftsutrymmet beräknas bland annat utifrån dina inkomster och boendekostnader. Du kommer få blanketten ”Inkomstförfrågan” där du kan lämna uppgifter om dina kostnader och inkomster.

För att kommunen ska ges möjlighet att beräkna ditt individuella avgiftsutrymme måste du fylla i blanketten och lämna ditt samtycke till att kommunen får inhämta dina uppgifter från andra myndigheter. Om du inte lämnar ditt samtycke, eller inte alls skickar in blanketten, kommer du få betala full avgift för dina insatser (upp till maxtaxa). Blanketten ska därför skyndsamt skickas åter till kommunen.

Blanketten skickar du till

Rättviks kommun,
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik

Utifrån uppgifterna i blanketten kommer avgiftshandläggarna att beräkna ditt avgiftsutrymme, som avgör hur mycket du ska betala för dina vård- och omsorgsinsatser som ingår i maxtaxan.

Kom ihåg att du är själv skyldig att informera om det under året sker förändringar av dina inkomster, boendekostnader eller annat som kan påverka beräkningen av avgiften.

Om du vill betala med autogiro, kan du skriva ut blanketten som finns som länk längst ned på sidan och skicka in till adressen ovan.

Samtliga avgifter kan höjas eller förändras under året.

Du som inte redan har bostadstillägg från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan ska ansöka om det direkt hos dem.

Maxtaxa inom vård och omsorg

I Socialtjänstlagen kapitel 8 § 3-9 finns bestämmelser för hur kommunen får ta ut avgift för hemtjänst. Från och med den 1:a mars 2022 är maxtaxan i Rättviks kommun 2170 kronor och är det belopp som kommunen som mest kommer att debitera för de vård- och omsorgsinsatser som ingår i maxtaxan (läs mer om dessa nedan).

Avgifter som ryms inom maxtaxan 2 170 kronor

 • Hemtjänst, timtaxa 410 kr/timme
 • Trygghetslarm, 240 kr/månad
 • Dagverksamhet, 50 kr/dag
 • Distribution av matlåda 19 kr/st
 • Hemsjukvård, 150 kr/besök (max 900 kr/ månad)

Avgifter som inte ryms inom maxtaxan

 • Matlåda 65 kr/st
 • Måltider i dagverksamhet 75 kr/st
 • Resa dagverksamhet 30 kr/st enkel resa
 • Installation av trygghetslarm 700 kronor
 • Förskrivning av hjälpmedel 150 kr/st

Korttids- och växelboende

Avgifter som ryms inom maxtaxan

 • Korttidsplats omvårdnadsavgift 128 kr/dygn
 • Korttidsboende boendeavgift 2 229 kr/mån, 74 kr/dygn

Avgifter som inte ryms inom maxtaxan

 • Korttidsboende mat 126 kr/dygn
 • Korttidsboende förbrukningsmaterial 350 kr/månad, 12 kr/dygn

Särskilt boende

Avgifter som ryms inom maxtaxan

 • Omvårdnad max 2 170 kronor per kalendermånad

Avgift som inte ryms inom maxtaxan

 • Matabonnemang 3 780 kr/månad
 • Hyra, beroende på lägenhet och yta
 • Hjälpmedelsavgift 50 kr/månad
 • Förbrukningsmaterial 350 kr/månad

Avgiften för förbrukningsmaterial avser; tvättmedel, intimtvål, tvättlappar, hushålls- och toalettpapper, soppåsar, golvrengöring, skurhink, mopp och skurborste, gummiskrapa för duschgolv, toalettborste, och allmänna inventarier.

Vid utflyttning från särskilt boende tas en avgift ut för städning, 900 kr inklusive moms.

LSS-verksamhet

 • Hjälpmedelsavgift för boende i bostad med särskild service för vuxna, 150 kr hjälpmedel.
 • Korttidstillsyn, endast mellanmål 15 kr
 • Korttidstillsyn, halv dag måltider 25 kr
 • Korttidstillsyn, heldag skollov, måltider 70 kr
 • Korttidsvistelse, heldygn, måltider 110 kr/dygn vuxna, 90 kr/dygn under 21 år.

Samtliga avgifter kan höjas eller förändras under året.


Minimi-/Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är det belopp som du har rätt att behålla av din inkomst innan avgift får tas ut för dina vård- och omsorgsinsatser (som ryms inom maxtaxan). I förbehållsbeloppet ingår bland annat din boendekostnad och ett lagstadgat minimibelopp. Minibeloppet är det belopp som ska täcka kostnader för dina personliga behov.

Minimibeloppet ska räcka till bland annat

 • Livsmedel
 • Dagstidningar
 • Telefon- och TV-avgift
 • Fritid och hygien
 • Hemförsäkring
 • Hushållsel
 • Öppen hälso- och sjukvård
 • Resor
 • Läkemedel och tandvård
 • Kläder och skor
 • Förbrukningsvaror
 • Möbler

Kostnaderna för de olika utgiftsposterna, se ovan, som minimibeloppet ska täcka har hämtats från Konsumentverket och baseras på riksnormen för försörjningsstöd 2022.

Höjning av förbehållsbeloppet

Biståndstagaren kan på grund av särskilda omständigheter ha behov av en höjning av förbehållsbeloppet. Behovet ska vara av varaktig karaktär och avse ett inte oväsentligt högre belopp. Kostnaden bör uppgå till ett par hundra kronor per kalendermånad. Varaktig karaktär betyder att kostnaden är regelbundet återkommande under större delen av ett år.

Autogiro blankett

Autogiroanmälan, Socialförvaltningen Rättviks Kommun Pdf, 695.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Avgiftshandläggare                                 
Helgfria vardagar kl 10-11
0248-703 32
avgifter.voo@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik