Informations­nummer 113 13

113 13 information vid olyckor och kriser.

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer.

113 13 kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Du kan också ringa och lämna information på 113 13.

Bakgrunden till numret är ett regeringsuppdrag. SOS Alarm har tilldelats uppdraget att i samverkan med myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ta fram numret. Numret ska vara ett stöd för både kommuner, landsting, länsstyrelser och statliga centrala myndigheter och allmänhet vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.
 
Du ska alltid ringa 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.
113 13 ringer du när du vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället.