Informations­nummer 113 13

113 13 information vid olyckor och kriser.

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer.

113 13 kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Du kan också ringa och lämna information på 113 13.

All information som lämnas av 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, bekräfta att något har inträffat. Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

Bakgrund till numret

113 13 har tagits fram på uppdrag av regeringen. Detta för att komplettera och avlasta nödnumret 112. Bakgrunden är att det vid olyckor och kriser ofta uppstår hård belastning på nödnumret. Akuta nödsamtal måste alltid få omedelbar hjälp. Utöver detta finns även ett ökande behov av information till och från allmänheten.
 
Du ska alltid ringa 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.
113 13 ringer du när du vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället.