Sveriges viktigaste telefonnummer

I Sverige finns några viktiga telefonnummer som alla bör känna till. De har alla ett eget syfte beroende på vilken situation du befinner dig i.

Ring alltid 112 vid fara för liv, egendom och miljö.

Telefonnummer du bör känna till

  • 112, Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö.
  • 113 13, Informationsnummer vid olyckor och kriser.
  • 114 14, Polisen, nummer vid icke-akuta händelser.
  • 1177, Sjukvårdsrådgivning.