Våld i nära relationer

Socialtjänsten har ansvar för att ge stöd till personer som blivit utsatta för våld eller lever i våldsutsatta relationer. Du kan få hjälp och stöd av socialsekreterare i vuxengruppen på individ- och familjeomsorgen.
Du kan även ringa anonymt för rådgivning.

Besök hos socialsekreterare görs efter tidsbeställning.

Socialsekreterarna har telefontid alla vardagar klockan 08.30-09.30. Övriga tider hänvisas till socialkontorets reception 0248-70 220.

Vi har en socialsekreterare samt en LSS-handläggare som har särskilt ansvar för dessa frågor.

Webbplatser med mer information om våld i nära relation

Kontakt

Socialsekreterare
Tidsbeställning
0248-70 220 vx

LSS-handläggare
0248-70 223

Terrafem
020-52 10 10