Socialjour

Ring 0248-70 220 under kontorstid vid akuta fall dagtid.

Efter kontorstid når du socialjouren på telefonnummer 112.