Kristeam och krishantering

Kristeamet kan aktiveras i samband med svåra olyckor och katastrofer, då det inträffade är av en sådan art och omfattning att samhällets ordinarie resurser för stöd och psykisk hjälp behöver förstärkas.

Kristeamet aktiveras av kommundirektör, räddningsledare, befäl i beredskap (BIB) eller representant för kommunens krisledningsgrupp.

När gruppen är aktiverad sker kontakt via jourhavande befäl i beredskap.