Rättviks kommun
Rättviks kommun
2015-06-18

Tillväxt och Tillsyn övergår i nationellt nätverk

Vid ett stort möte i Stockholm enades vi nyligen om att arbetet kring Tillväxt och Tillsyn bör bli ett nationellt forum. Målsättningen blir att utveckla och förändra regeltillämpningen över hela landet!

Rättviks kommun har startat och drivit konceptet Tillväxt och Tillsyn under några år. Syftet är att förbättra förutsättningarna för småföretagande och samtidigt värna om kvalitet, miljö och säkerhet i samhällsutvecklingen. Bland annat har kommunen förändrat sina avgiftsmodeller och utvecklat kommunikationsplattformar för mötet mellan företagare och myndighet (kommunen). Arbetet har fått stor uppmärksamhet i media och många andra kommuner vill ansluta till modellen.

Den 8 juni arrangerades ett stort möte i Svensk Handels lokaler i Stockholm. Svensk Handel var värd och bjöd in Rättviks kommun tillsammans med Åre, Gotland, Orsa, Mora, Älvdalen och Härjedalen till mötet. Även Arena för Tillväxt, Näringsdepartementet, SKL, Tillväxtverket, Visita och LRF deltog.

Rättviks kommun föredrog sitt arbete och den förstudie som kommunen drivit inom området. Efter gemensamma diskussioner framkom en samstämd önskan om att arbetet kring Tillväxt och Tillsyn skulle övergå i ett nationellt forum med målsättning att utveckla och förändra regeltillämpningen över hela landet.

Inriktningen på Tillväxt och Tillsyn har nu ändrats, från ett koncept i Rättviks kommun, till en nationell förening. Idag finns ett 20-tal kommuner och flera branschorganisationer, företag och privatpersoner på listan över intressenter att gå med i föreningen och i samverkan arbeta fram nya förutsättningar för företagande i Sverige.

Läs mer om Tillväxt och Tillsyn