Rättviks kommun
Rättviks kommun
2014-12-11

Rättviks kommun premieras för sin ekomat

Anders Frodig håller upp diplomet från EkoMatCentrum.

Rättviks kommuns kostchef Anders Frodig tog emot ett diplom från EkoMatCentrum. Kommunen tillhör nu de som serverar mer än 25 procent ekologisk mat i de kommunala köken. Foto: © Martin Litens.

Under många år har politiker och anställda vid Rättviks kommun arbetat för att öka andelen lokalproducerad och ekologisk mat. Kommunen tillhör nu de i Sverige som serverar mer än 25 procent ekologisk mat i de kommunala köken.

Rättviks kommuns kostchef Anders Frodig tog under festliga former emot ett diplom från EkoMatCentrum.

Anders brinner för ekologisk och närproducerad mat med högsta kvalité och mycket smak. Kommunens skolor och äldreboenden är nästan helt självförsörjande på nötkött, allt ekologiskt och närproducerat. Detta tack vare Återtagsprojektet som bland annat går ut på att naturbruksprogrammet levererar ekologiskt kött till de kommunala köken.
EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen sprider information om ekologiska produkter och bidrar till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.