Rättviks kommun
Rättviks kommun
2014-12-17

Rättvik Åre Gotland – ingår unikt samarbete för destinationsutveckling

Rättviks kommun har i flera år arbetat med konceptet Tillväxt och Tillsyn, för att skapa bättre företagsklimat och högre säkerhet, kvalitet och miljö på orten. Konceptet har omskrivits i media över hela landet och kommunen står som gott exempel enligt flera branschorganisationer i Sverige.

Rättviks kommun har nu ingått ett samarbete med Åre kommun och Region Gotland. Samarbetet syftar till att stärka de lokala
destinationsplattformarna genom att fortsätta utveckla
regeltillämpningen i områdena. Samarbetet sker initialt genom en
förstudie, vilken medfinansieras av Svensk Handel, LRF och Visita.

Förstudien koordineras av två vana projektledare: Ola Granholm, Framväxtbolaget och Oscar Fredriksson, Regelrådgivarna.

Unikt för samarbetet är den uttalade kopplingen mellan besöksnäringens utveckling och regeltillämpning. Rättvik – Åre – Gotland har gemensamt att näringslivets utveckling till stor del präglas av turism. I Rättvik har arbetet på senare år lagt grund för destinationsplattformen Visit Rättvik, vilket är grunden till projekt såsom det nu aktuella Camp Norway.

Besöksnäringen är en näring som har många tillsynspunkter, små butiker och caféer kontrolleras ur många aspekter och det är inte alltid lätt för företagaren att hinna med byråkratin detta för med sig.

– Om Rättvik ska kunna utvecklas som turistort så krävs det att samspelet mellan myndighet och småföretagare fortsätter att utvecklas, så att vi gemensamt kan höja nivån på säkerhet, kvalitet och miljö samtidigt som vi underlättar och skapar förutsättningar för entreprenörskap.

Vår ambition med samarbetet är att ytterligare förenkla vardagen för våra duktiga företagare. Att göra detta tillsammans med starka turismdestinationer såsom Åre och Gotland ger oss bra förutsättningar att fortsätta den positiva turismtrend som vi skapat här lokalt under de senaste 3-4 åren, säger Markus Svensson, näringslivschef i Rättviks kommun.

Rättviks arbete med tillsynsavgifterna och metoden för kommunikation med företag är något som uppmärksammats mycket i media. Rättvik har stuckit ut ur mängden och modellerna man arbetat fram har varit föremål för diskussion ända upp på regeringsnivå.

”Det kan vara lite tufft ibland när man är först ut med någonting nytt. Jag är mycket nöjd över det här samarbetet. Det borgar för att vi ytterligare kan höja ambitionen om att införa innovationskraft i svensk regeltillämpning, vilket har varit Rättviks ambition i flera år nu. Det är glädjande att fler delar den.” säger Martin Clarstedt, Rättviks kommuns Miljö- och byggchef.

Samarbetet kommer under våren att innebära analyser av näringens behov på orterna, kopplat till kommunens roller och metoder. Tanken är att använda perspektivet som Tillväxt och Tillsyn arbetat utifrån, på fler myndighetsområden. Vilka dessa områden är kommer förstudien att utvisa.

”Det känns jättekul att branschorganisationer är med och satsar på vårt utvecklingsarbete. De sitter inne med mycket kompetens och kan verkligen sina medlemmars verksamheter och behov. Det vi gör tillsammans nu kommer att förändra förutsättningarna för småföretagande, det är jag övertygad om.” avslutar Martin Clarstedt.