Rättviks kommun
Rättviks kommun
2015-06-26

Ore skogsrike på första plats för Dalarna i WWFs omröstning Svenska pärlor 2015

Skog med mossa.

Ore skogsrike. Foto: © Magnus Andersson.

Saxat från wwf.se:
"Under våren och sommaren har allmänheten röstat fram 21 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige – ett för varje län – i Världsnaturfonden WWFs sommarkampanj Svenska Pärlor. Detta är platser med en fantastisk natur och som har stor betydelse för naturupplevelser, men som också har många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd."

"Ore skogsrike är ett levande skogslandskap i norra Rättvik där flera
skyddsvärda naturskogar har kartlagts. Det är ett av de sista och
största landskapsområdena i Sverige där det fortfarande finns stora
andelar gammal naturskog kvar. Här finns många signal- och rödlistade
arter, varav särskilt kan nämnas brandberoende insekter, både i löv- och tallskog. Området har högt bevarandevärde och flera delar saknar idag skydd."

Läs mer om WWFs Svenska pärlor 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs mer om Ore skogsrikePDF