Rättviks kommun
Rättviks kommun
2015-03-11

Antalet sökande elever till Stiernhööksgymnasiet ökar

Bild på en av byggnaderna vid gymnasiet i Rättvik.

Stiernhööksgymnasiet. Foto: © Kjell Larsson.

De allra första skälvande siffrorna från gymnasieantagningen i Dalarna har skickats till länets gymnasieskolor.

Just nu kan vi se tydligt att det är ett stort tapp på elever bland länets frigymnasier och en ökning av elever i länets kommunala gymnasieskolor.

Stiernhööksgymnasiet i topp

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik är den kommunala skola som hamnar i topp med hela 99,4 %. Procenttalet gäller för hur många förstahandssökande skolan har i förhållande till hur många platser skolan erbjuder.
På andra plats ser vi Borlänges kommunala gymnasium 97,7 % och på tredje plats Faluns kommunala gymnasieskolor 90,4 %. Sist är Säter på 13,6 %.

Antalet sökande till Stiernhööksgymnasiet i Rättvik har ökat från 82 % (128 personer till 156 platser 2014) till 99,4 % (170 sökande till 171 platser 2015).

Stor ökning av sökande från vår egen kommun

Även sökanden från hemkommunen Rättvik till Stiernhööksgymnasiet har ökat drastiskt! Från förra årets 37 % till årets 63 %.

– ”Det är väldigt glädjande att vi har en gymnasieskola som lockar elever både från hemkommunen och utifrån”, säger nytillträdda ordföranden i bildningsutskottet, Joanna Stridh i Rättvik.

Omval kan ske under våren

Självklart får vi ha med i beräkningen att eleverna har hela våren på sig att göra omval och att mycket kan förändras. Men den första redovisningen ger ändå en indikation på hur årets elever i årskurs 9 tänker sig sin närmsta framtid.

I den första redovisningen är inte sökande från andra län inräknade. Det får vi vänta lite på. Det antalet elever spelar roll för de gymnasieskolor som har riksintag (exempelvis musikkonservatoriet) samt om en skola har NIU-utbildning eller olika idrottsprofiler.