2024-07-03

Japans ambassadör tackar för möjligheten att fira midsommar i Rättviks kommun

Noke Masaki, Ulrica Momqvist och Sebastian Larsson med Siljan i bakgrunden.

Noke Masaki - Japans ambassadör i Sverige, Ulrica Momqvist - kommunstyrelsens ordförande i Rättviks kommun och Sebastian Larsson - kommunstyrelsens ordförande i Leksands kommun. Foto: Katharina Mansfeld

Japans ambassadör i Sverige Noke Masaki besökte Dalarna och Rättviks kommun för att fira midsommar på Rättviks gammelgård.

Under det två dagar långa besöket i kommunen fick Noke Masaki bland annat se och uppleva vårt vackra landskap med dalar, skogar och sjöar och Långbryggan. Dalhalla, Folkmusikens hus, Naturmuseet på kulturhuset och Geoparken var några av ambassadörens utflyktsmål.

I ett brev till Rättviks kommun uttrycker Noke sin tacksamhet för möjligheten att besöka oss under midsommarfirandet.

Noke skriver bland annat:
”How precious to share such exciting moments with the people of Rättvik!
I felt like staying at the best place at the best time.”
(Så värdefullt att få dela sådana spännande stunder med Rättviksborna! Det kändes som att jag var på den bästa platsen vid den bästa tiden.)

Han tackar alla i kommunen, kommunfullmäktige, civilsamhället och näringslivet för mottagandet och de väl arrangerade besöken och upplevelserna.

Mötena med landshövding Helena Höij och kommunstyrelsens ordförande i Leksands kommun Sebastian Larsson har ett mervärde för att bättre förstå de mångfacetterade relationerna mellan Dalarna och Japan.

“People-to-people exchanges are at the basis of sound and beneficial relations between democratic countries, and more then welcome.”
(Utbytet mellan människor är grunden för sunda och fördelaktiga förbindelser mellan demokratiska länder, och mer än välkommet.)

Han avslutar brevet med:
“I wish you, your family and colleagues and all people of Rättvik, the best of lucks and happy summer holidays.”
(Jag önskar dig, din familj och kollegor och alla människor i Rättvik, lycka till och trevlig sommarsemester.)