2024-06-19

Faluvägen avstängd för genomfartstrafik torsdag den 20 Juni

Karta med markering som visar var Faluvägen stängs av.

På grund av erosionsskador behöver Faluvägen repareras akut.

Vägen är helt avstängd för genomfartstrafik den 20 juni. Trafiken leds om via Siljansvägen medans en tillfällig reparation utförs.