2024-06-18

Avbrutna träd på holmen

Tre bänkar och de två avbrutna träden på holmen.

Tyvärr har två av de nyplanterade träden på holmen vid Långbryggan helt brutits av.

Träden kommer inte ersättas i dagsläget.