2024-06-17

Referat från kommunstyrelsen 11 juni 2024

Här följer ett referat från kommunstyrelsens möte den 11 juni 2024.

Kommunstyrelsen beslutar att aktivera en trafikföreskrift som ska förbjuda fordon i centrala Rättvik under Classic Car Week, vecka 30–32. Samma trafikföreskrift användes under åren 2021–2023 med gott resultat.

Under flera år har det förts diskussioner om att starta en verksamhet vid namn MiniMaria som riktar sig mot barn och unga med skadligt bruk och beroenden. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en avsiktsförklaring om samverkan. Beslutet gäller under förutsättningarna att resterande samtliga parter, det vill säga Dalarnas femton kommuner, fattar liknande beslut.

Slutligen beslutar kommunstyrelsen att bidraget ”Penningpungen” övergår till ”Idépeng” och därmed inte längre hanteras av Rådet för ungdomsfrågor. Idépeng är ett arrangörsstöd som unga kan söka hos ungdomsstrategen på Trafik, ungdom och fritidsenheten i Rättviks kommun. Idépeng kan till exempel sökas för:

  • Arrangemang/projekt
  • Idrott
  • Teater
  • Film/foto
  • Konst
  • Dans