2024-06-17

Referat från kommunfullmäktige 13 juni 2024

Här följer ett referat från kommunfullmäktige den 13 juni 2024.

Kommunfullmäktige beslutar att inte acceptera Ellevios erbjudande om att köpa Rättviks kommuns aktier i Dala Energi AB. Utvecklingen av bolaget bör i första hand ske genom ett strategiskt partnerskap och inte försäljning. Elleviokoncernen meddelade i april 2024 ett offentligt uppköpserbjudande till samtliga aktieägare i Dala Energi till ett pris av 90 kronor per aktie. Dala Energi anlitade då en extern finansiell rådgivare som rekommenderade aktieägarna att inte acceptera erbjudandet.

Aktieägaravtalet för Dala Vatten och Avfall AB beslutades att antas av kommunfullmäktige. Aktieägaravtalet klargör aktieägarnas ansvar, skyldigheter och relationer inom bolaget. Eftersom Rättviks kommun har köpt samtliga aktier av Rättviks Kommun Kommunhus AB behöver aktieägaravtalet revideras så den nya ägaren framgår.

Slutligen beslutar kommunfullmäktige att anta planeringsstrategin för översiktsplanen. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. För att uppfylla det kravet ska det inom 24 månader efter ett ordinarie val antingen finnas en nyantagen översiktsplan eller en så kallad planeringsstrategi som godkänts i kommunfullmäktige. Planeringsstrategin ska innehålla ställningstaganden gällande följande:

  • Förändrade planeringsförutsättningar
  • Översiktsplanens aktualitet
  • Vad som behöver göras i den fortsatta översiktsplanen
  • Hur mycket av den gällande översiktsplanen som är genomfört