2024-06-12

Rättviks kommun satsar på ridsporten

Rättviks kommun och Rättviks ridklubb (RRK) har signerat en avsiktsförklaring för att bygga en modern anläggning med nytt stall och fler sociala ytor.

Verksamheten behöver nya och bättre anpassade lokaler för att säkerställa att hästar, ridskoleelever och personal har en bra miljö. Dagens stall som var klart 1978 har tjänat klubben bra men uppfyller inte dagens behov för hästhållning och arbetsmiljö.

– Det gamla stallet håller inte måttet för de krav som ställs idag. Vi väljer då att bygga ett nytt. Vi ser stora möjligheter för att öka intresset för ridning, och att stärka Rättviks attraktionskraft, säger Ulrica Momqvist (C).

Tillsammans med kommunen har föreningen arbetat fram en ritning på hur det framtida stallet ska se ut. Medlemmarna har fått möjlighet att bidra med sina tankar och diskutera kring anläggningens utformning. Personalen har bidragit till utformningen av nya stallet ur ett arbetsmiljöperspektiv.

– Det ska inte bara vara en ridskola eller ett stall. RRK är en ungdomsgård där många unga spenderar stor del av sin lediga tid och med nya lokaler kan vi utveckla det, säger Annika Kajander, ordförande i Rättviks ridklubb.

– Vi har också alla ålderskategorier som delar intresset för hästen och har saknat utrymme för att kunna ”hänga”. Känslan är att vi i Rättvik uppskattar omtanken om varandra och lärandet över åldersgränser – vi kan lära av varandra, avslutar Annika.

Barn och unga rör sig mindre idag och det är färre tjejer än killar som deltar i idrott i föreningsverksamhet.

– Ridsporten är idag en sport som lockar många unga tjejer och en satsning på ett nytt stall och ridsporten bidrar till att skapa en jämlik idrott för barn och unga, avslutar Ulrica.

Det nya stallet byggs på den nuvarande ridbanan och föreningen anlägger en ny ridbana i anslutning till ridhuset.