2024-06-03

Rättviks kommunfullmäktige

Sammanträder torsdagen den 13 juni klockan 18 i Stiernhöökssalen, Rättviks kommunhus.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 18. Därefter kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Uppköpserbjudande aktierna Dala Energi
  • Revidering aktieägaravtal Dala vatten och avfall AB
  • Planeringsstrategi för översiktsplanen

Ärenden som ska behandlas finns tillgängliga en vecka före i kommunhuset och på rattvik.se/kallelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Webbradiosändning på rattvik.se/webbradio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

/Jonas Björ (C)
Kommunfullmäktiges ordförande