2024-05-27

Att rösta är det viktigaste

I år är det dags att rösta igen. Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, men du kan redan nu förtidsrösta. Var femte år har vi EU-valet, ett viktigt val som tyvärr ofta hamnar i skymundan och som många inte ens känner till.

Idag röstar bara 50 procent av Sveriges och EU:s medborgare i detta val. Vårt deltagande är avgörande för att bestämma EU:s framtida inriktning. Viktiga beslut om ekonomi och säkerhet fattas på EU-nivå. Ett högt valdeltagande garanterar att dessa beslut speglar en bred majoritet av medborgarnas intressen och värderingar. Ett lågt valdeltagande är därför ett demokratiskt problem.

Besluten som fattas i Bryssel kan kännas långt borta från oss i Rättvik, men de påverkar oss varje dag. Våra jobb, vårt företagande, vår välfärd och vårt klimat påverkas av EU:s beslut. Svensk politik och EU-politik hänger ihop och är starkt sammanflätade. Vi behöver svenska företrädare i EU som förstår våra behov – på jobbet, på fritiden och som företagare.

Genom att rösta kan vi bidra till att sätta agendan och påverka de prioriteringar som kommer att forma både Sverige och Rättvik de kommande åren.

EU bildades som ett fredsprojekt efter andra världskriget och har med allt som händer i vår omvärld blivit en ännu viktigare faktor för fred och säkerhet. Men Europa och världen har förändrats mycket sedan förra valet 2019. Pandemin, Rysslands invasion av Ukraina, konflikten i Mellanöstern och klimatkrisen har ändrat politikens fokus.

Tyvärr ser vi idag reformer och åtgärder i många EU-länder som negativt påverkar grundläggande demokratiska och rättsstatliga principer. Tillbakagången i vissa medlemsländer understryker vikten av högt valdeltagande i Europaparlamentsvalen.

Genom att rösta kan medborgarna välja representanter som prioriterar rättsstaten och demokratiska värderingar. Ett högt valdeltagande stärker den demokratiska legitimiteten och visar att medborgarna värnar om dessa grundläggande principer.

Kom ihåg att rösta i EU-valet. Det är viktigt för vår vardag i Rättvik och vår framtid i Sverige och Europa.

Ulrica Momqvist (C)
kommunstyrelsens ordförande

Porträtt Ulrica Momqvist.

Ulrica Momqvist (C) kommunstyrelsens ordförande