2024-05-21

Dalhallas grundare Margareta Dellefors har avlidit

Det är med stor sorg vi har nåtts av beskedet att Margareta Dellefors, grundaren och initiativtagaren till Dalhalla, har avlidit 98 år gammal.

Pingsten 1991 väcktes visionen om Dalhalla när Margareta Dellefors tillsammans med dåvarande kulturchefen i Rättvik besökte kalkbrottet Draggängarna, vilket vi idag känner till som Dalhalla. Långt borta från all bebyggelse och väl avskärmat mot störande buller från vägtrafik och industri bedömdes läget som idealiskt.

Margareta Dellefors driv och engagemang i visionen om Dalhalla finns kvar som en av de mäktigaste och vackraste utomhusarenorna i Europa.

Våra tankar går till hennes närstående.