2024-05-17

Påminnelse till dig som är 65 år eller äldre att tycka till om äldreomsorgen

Nu närmar det sig sista dagen att svara på undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Undersökningen skickades ut i mars till personer som är 65 år eller äldre och som är beviljade äldreomsorg. Det är en nationell undersökning som görs via Socialstyrelsen.

Svaren är viktiga för kommunen och ger ett bra underlag för att vi ska kunna göra våra verksamheter ännu bättre.

Det är den äldre själv som ska ta ställning till att medverka, men de som inte kan svara själva får gärna be någon anhörig, närstående eller god man om hjälp. Om du hjälper någon att svara digitalt så finns det också sex frågor som är riktade specifikt till dig som anhörig.

Sista dag att svara är 26 maj 2024.

Tack för att du medverkar!