2024-05-16

Del av vattenledningsnätet längs med RV70 förnyas

Karta som visar vilken del av vattenledningsnätet som förnyas längs med RV70.

Vattenledningsnätet längs med RV70 mellan kommunhuset och Circle K ska förnyas. Arbetet utförs för att säkerställa en hög kvalitet på vattenleveranser.

Förnyelsen av vattenledningsnätet görs genom styrd borrning och schaktning vid inkopplingspunkterna.

Vatten- och vägavstängningar

Under arbetet kommer vattenavstängningar att ske och berörda fastighetsägare blir informerade. Även framkomligheten i området kommer att påverkas till viss del och berörda fastighetsägare blir informerade.

Tid för arbetet

Arbetet påbörjas under maj 2024 och beräknas vara klart under hösten 2024.

Tisdag 28 maj stängs infarten till lilla industriområdet samt genomfarten mellan riksväg 70 och Cirkel K mellan klockan 7–12.

Vy ovanifrån som visar var avstängningar görs den 28 maj.

Avstängningar tisdag 28 maj.

Det är Dala Vatten och Avfall som utför arbetet på uppdrag av Rättvik Vatten och Avfall AB.