2024-05-13

Referat från kommunstyrelsen 7 maj 2024

Här följer ett referat från kommunstyrelsens (KS) möte den 7 maj 2024.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte acceptera uppköpserbjudandet för Rättviks kommuns aktier i Dala Energi AB. I april meddelade företaget Ellevio ett offentligt uppköpserbjudande till samtliga aktieägare i Dala Energi AB till priset av 90 kronor per aktie.

Kommunstyrelsen antar åtgärdsplanen till kretsloppsplanen för Rättviks kommun. Åtgärdsplanen ger långsiktiga riktlinjer till förebyggande och hållbar hantering av avfall. Åtgärdsplanen togs fram i samarbete mellan andra kommuner i Dalarna och Länsstyrelsen, där både regionala och kommunala mål formulerades. Rättviks kretsloppsplan är uppdelad i två delar:

  • ett dokument med kretsloppsplanens övergripande mål
  • en åtgärdsplan som listar åtgärder och ansvarsfördelning av genomförande

Kommunstyrelsen antar även riktlinjer för markanvisningsavtal. Riktlinjerna innehåller utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelse av markområden.