2023-09-01

Inbjudan till utställning av Rättviks kommuns kretsloppsplan

Rättviks kommun har tillsammans med Dala Vatten & Avfall och övriga kommuner i Dalarna tagit fram ett förslag till ny kretsloppsplan för perioden 2023–2030.

Hand med återvinningssymbol ovanför.

Kretsloppsplanen innehåller mål och en rad åtgärder vars syfte är att minska avfallsmängder och förebygga att avfall uppstår. Långsiktigt är förhoppningen att planen ska bidra till ett hållbart samhälle med ett ökat resursutnyttjande och en ren, giftfri miljö. Planen berör därmed kommunens alla invånare och verksamheter.

Kretsloppsplanen är utställd under perioden 1 till 30 september. Under utställningstiden välkomnas kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer och andra berörda att lämna synpunkter på planen.

Läs mer om kretsloppsplanen

Under utställningstiden kan du ta del av förslaget till kretsloppsplan och den finns att läsa här:

  • Kommunens webbplats: Utställning kretsloppsplan
  • Rättviks Kulturhus under ordinarie öppettider
  • Kommunhusets foajé under ordinarie öppettider

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till

mark.plan@rattvik.se

eller skickas till

Rättviks kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen,

795 80 Rättvik

Märk brevet ”kretsloppsplan”.